MYÖTUNTOINEN SUOMI®
COMPASSION TIME®

ONNI

Kun uskallan katsoa itseäni suoraan, avoimesti ja rehellisesti, opiskella joka päivä, voin lisätä elämäntaitoani. Opettelemme joka päivä, koska muutumme joka päivä kokemuksista, iän ja muiden tekijöiden aikaansaannosta, saan lisää sisäistä voimaa valita tapaani käyttäytyä viisaammin, rakentavammin ja myötätuntoisemmin itseeni ja toiseen yhtä aikaa, en enää ailahtele. Voin sitoutua itseeni ja toiseen.

Kun tunnen itseäni enemmän, tiedän kuka ja millainen olen. Harjoittelemalla nimeämään omia kokemuksiamme, reaktioitamme, tunteitamme, voimme ohjata itseämme kohti myötätunto kestävämmin, pitkäjänteisesti, linjakkaammin, tasaisemmin, jolloin saame arvopohjaisen asenteen elämään, lähimmäisiin, kaikkeen.

Myötätunto näyttäytyy monella tapaa jokapäiväisessä elämässä. Se on teoksi puettua ystävällisyyttä, reiluutta, iloa toisen menestyksestä, pyytettömyyttä. Se on hetkiä, jolloin toinen kokee olevansa tärkeä, kunnioitettu ja ymmärretty. Se nousee kysymyksestä, ”Mitä tämä ihminen juuri nyt tarvitsee?”, ei siis mitä minä haluan, saati haluan tuputtaa. Myötätunto lisää toteuttajansa onnea ja vastaanottajan, kanssamatkaajan onnea. Myötätunto on siis onnellisuuden yksi ydintekijöitä. Ihminen, joka kykenee myötätuntoon itseään ja toista kohtaan kokee onnea.

ON TÄRKEÄÄ

oppia tunnistamaan miten toimemme neurofysiologisesti ja kulttuurisesti eli nähdä miten ja ehkä myös miksi ajattelemme, tunnemme, koemme eri tilanteissa kuten niissä koemme. Millainen on luonteeni ja temperamenttini, entä luontaiset matelijan ja nisäkkään stressireaktioni, vireystilani, perustunteeni, tarpeen-, vaistoni ja -aistini. Ja kuinka tämä kaikki joka päivää edesauttaa ja haastaa minua myötätunnon kykyni kanssa.

Kun opin omat hyvät ja haastavammat luonteenpiirteeni, ns. heikkouteni ja vahvuuteni, tai jungilaisittain sanottuna, myös varjominäni, eri puolet. Lisäksi on todettava mitä aikaa elämme, ihaillaanko itsekkyyttä, narsismia ja erilaisia väkivallan ilmentymiä vaiko pyyteetöntä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista viisautta, sivistystä ja mihin suuntaan oma toimintani sitä vahvistaa – miten elän ihmisenä ja lähimmäisenä?

ARTIKKELEITA MEDIASSA

MYÖTÄTUNTO-konseptit ja kehittämistyö 2010- 

1.Myötätunto – ole läsnä, elä mukana Minerva Kustannus, 2010 

2.Myötätunto ja johtaminen – luennot 2011 

3.Myötätunto näkökulmana rekrytoinnissa, rekrytointihaastattelija, työhönottokriteerityöryhmässä, henkilökunnan kouluttaminen Holiday Club Saimaa 2011  

  1. Myötätuntoinen työyhteisö – luennot, workshop mm TUI Finland, Valtioneuvosto 2011- 

5.Myötätunto koulu – koko konseptin suunnittelu ja kirjoittaminen Helsinki Missio 2012 

 

  1. Myötätuntoinen vanhemmuus –työpajoja, luentoja MLL Viikki, MLL Aviapolis, MLL Lauttasaari, MLL Strömsinlahti, Helsinki

7.Sukupolvien välinen myötätunto – koululaisten iltapäiväkerhokonseptin kehittäminen koko konseptin luominen, johtaminen ja kehittäminen Helsingin kaupunki, säätiöiden rahoitus 2018-2021

8.Vuoden Hyvä teko – palkinto 2018 Nooa Säästöpankki, Sukupolvien välinen myötätunto – koululaisten iltapäiväkerhokonsepti

9.Myötätuntoinen vanhemmuus – johdanto –suunnitteli, projektinjohto, kirjoittaminen digitaalinen opas Lapsi ja Luonto säätiön rahoituksella 2020

 

PALVELUT

Myötätunto -konsepti sisältää seuraavista aiheista luentoja ja koulutuskokonaisuuksia

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!

10 + 12 =