Tervetuloa sivuillemme

Conbalance Oy on  tila-, konsepti-, sisustus- ja sisustusarkkitehtuuriin keskittyvä monialainen ja humanistisiin arvoihin pohjaava yritys. Sen pääasiakkaat ovat olleet oppimisympäristösuunnittelu (Helsinki, Kerava, Vaalijala, Hamina, kaupungit ja kunnat), huippu-urheilun kansainvälisten kilpailujen (Suomen Taitoluisteluliitto), huippu-urheilutilojen (TPS, Finland Tennis), toimitilojen  (Consti, RAY/ Veikkaus, Mercuri International, TUI Finland) sekä vanhuspalvelukeskusten (Folkhälsan) konseptointi – ja sisustussuunnittelu.  Yhtiö tekee konseptisuunnittelua hyvin laajasti sisustussuunnittelusta ja sisustusarkkitehtuurista sisustusyksityiskohtiin vaatesuunnitteluun, digitaaliseen viestintään sekä myös mm.  myötätunto-konsepteihin

Yhtiön konseptit ovat kansainvälisesti myös ainutlaatuisia ja ovat edelläkävijöitä.  Kaikki innovaatiomme perustuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen, johon yhdistetään aivo- ja aistitutkimustietoa.

Conbalance Oy on ollut mukana useassa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa kehittämässä uudenlaista ajattelua suunnitteluun, johon yhdistyvät arvot, aivo- ja aistitutkimus. Olemme saaneet itse tai työryhmän jäseninä useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja. 

Stress free area® on suomalaisen Margit Sjöroosin kehittämä hyvinvointialan innovaatio. Se on yksilöstä ja kulttuurista riippumatonta neurofysiologista suunnittelua, joka huomioi fyysisen, digitaalisen ja mentaalisen ympäristön välisen merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.

Konsepti toteutetaan väri-, hahmo-, sekä käytettävyyspsykologian lainalasuuksia sekä mm. aivotutkimusta hyväksikäyttäen. Se käsittelee aisteja kulttuurisesta ja neurofysiologisesta näkökulmasta ja sen tavoite on vähentää negatiivisia, fyysisiä stressitekijöitä.

Lisäksi se huomioi vireystiloihin ja eri tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä moniaistisella ja poikkialaisella, säädeltävällä suunnittelulla. Näkökulma on ainutlaatuinen maailmassa ja konsepti on palkittu useilla innovaatiopalkinnoilla.

Kirjani Myötätunto – ole läsnä, elä mukana (Minerva Kustannus 2010) tarkoitus on herättää ihmiset huomaamaan myötätunnon puute itsessään ja nykypäivänä elämässä sekä puuttumisen vaikutus hyvinvointiimme sekä yhteisömme ja yhteiskuntamme kehittymiseen. Teos myös opastaa myötätunnon taitoon, miten ylläpitää ja kehittää itseään sekä huomata myös muissa heidän ihmisyyden piirteitään.

Myötätuntoisiksi kasvetaan, lapsista tulee myötätuntoisia aikuisten, vanhempiensa mallin mukaisesti ja siitä miten itse itseään työstää aikuisena. Ihminen on ainoa eläin, joka kykenee myötätuntoon, siten tämä piirre siis erottaa meidät muista eläimistä ja on meidän ihmisyyden mitta. Myötätunnossa on kyse toisen kärsimyksen, oli se iso tai pieni, tunnustamisesta, sen syvällisestä ymmärtämisestä sekä halusta tukea toista ilman halua tuputtaa omaa näkemystään.

Tiedostavan matkailijan & kuluttajan digitaalinen opas

– hyvinvointia helposti , yksilöllisesti, eettisesti ja esteettisesti–

Lifestyle Routes ™ perustuu LOHAS-ajatteluun – Lifestyle for sustainability and health

Digitaalinen konsepti, alusta ja generaattori, jossa asiakas ja käyttäjä saa räätälöidyt omaan elämäntyyliinsä (lifestyle= tyyli, arvot jne), tilanteeseensa sekä haluamassaan laatuluokitukseensa sopivan tuotteen, palvelun, palvelureitin ja/tai palvelutarjoajan Suomessa (myöhemmin globaalisti) .

Ainutlaatuinen konsepti, joka yhdistää tiedostavan kuluttamisen monialaisesti ja monitieteisesti asiakkaille ja toimijoille.

Lifestyle Routes ™ -on suomalaisen Margit Sjöroosin kehittämä innovaatio valittiin vuonna 2016 Viestinnän keskusliiton Think Ink – markkinointiviestintäkilpailun 8 finalistin joukkoon (2016) (kilpailussa oli 63 ehdokasta) ja se sai myös Viestinnän keskussäätiön (nyk. Media-alan tutkimussäätiö) apurahan 2016 sekä ELY-keskus kehittämisrahan 2020.

OTA YHTEYTTÄ!

8 + 7 =